Page:Sibu Congkan1311-劉克莊-後村先生大全集-48-23.djvu/83

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


惟𨕖 之遴故賢路通得之難故人情勸試之乆故

民事練由今之法足矣烏得尚膠前論哉嘉定甲申

春上臨軒引陳誠之等故事有題名小録因著其説

於篇首以侈上恩勵同志云

   和平志代人

舉一世所共榮者曰科目曰官職曰世家而已然是

三者絶續晦顯常不可必其或綿延一二百載絶而

復續晦而復顯則通天下以為罕見矣夫舉一世所

共榮通天下所罕見而萃于一州一邑謂之盛甚可

也况萃于一里乎和平里在邵武縣之南鄉里有危