Page:Sibu Congkan1311-劉克莊-後村先生大全集-48-23.djvu/92

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


亡友翁應叟尤工律詩集中古體不一二見無乃與

余同病乎然観其送人去國之章有山人處士疎直

之氣傷時聞警之作有忠臣孝子微婉之義感知懐

友之什有俠客節士生死不相背負之意䖏窮而恥

𫝑利之合無責而任善𩔖之憂其言多有益世教凡

敖慢䙝狎閨情春思之𩔖無一字一句及之是豈可

以律詩而㮣少之耶盖應叟晚為洛學客㳺所至必

交其善士尤為西山真公所知其詩有自來矣既殁

數年子元孺始請余序其集夫作詩難序詩尤難小

序最古最受攻至朱文公始盡掃而去之而詩之義