Page:Sibu Congkan1324-劉克莊-後村先生大全集-48-36.djvu/118

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


者望門而哭者肩摩袂属遺表聞上輟朝贈少傅諡

文定公世為福州侯官縣人舊居清溪曾祖可大累

贈太傅妣陳氏魯國夫人祖奨累贈太師漢國公妣

陳氏周國夫人考汝永累贈太師齊國公妣黄氏越

國夫人娶潘氏贈魯郡夫人先公二十八年卒公為

卜宅兆扵長樂縣阮山及公薨啟氏視温潔如新遂

以其年十一月壬寅合𦵏焉初公與𤓰山潘君柄同

師紫陽翁𤓰山知公必貴妻以兄子公雖魁輔潘雖

匹士然世兩賢之猶管幼安華子魚未可以貴賤判

SKchar劣也子男一人徳起擢嘉定癸未第後改奏京秩