Page:Sibu Congkan1328-劉克莊-後村先生大全集-48-40.djvu/132

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


為銘銘曰儒者談兵僅一横槊𠔃惜不少試

仲塗蘇子美石曼卿劉季孫之流𠔃皆有志而未

遂惟余㐮公於廣王懿敏於并𠔃尹河南於渭張垂

崖於益王㐮敏於洮𠔃李誠之於桂鄭亨仲劉彦冲

二賢𠔃死守險隘於蜀闗之外皆能立功名於邊𠔃

垂竹帛於世前修往矣𠔃誰其⿰糹⿱𢆶匹嘉定丙子𠔃虜初

渝誓余為閫属𠔃身履目擊其事蹂蘄與黄𠔃乗乆

安之弛偹野無寸草𠔃民無噍𩔖吾僚如何李二牧𠔃

皆國髦士或效死勿去𠔃或握節而殪駕部公於此

時𠔃受朝委𭔃孤身狥國𠔃辟公副貳肉薄登脾𠔃