Page:Sibu Congkan1328-劉克莊-後村先生大全集-48-40.djvu/83

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


有六年逮事尊章皆曰吾門増一孝女徳逺讀書不

問生計客至雞黍不戒而具仲元八𡻕命賦八韻日

晡未就笞之其嚴如此生扵開禧乙丑四月七日卒

淳祐壬寅四月二十六日年三十八徳逺塟之于

常泰里瀨溪松峯后山之原丙午冬也子男五人仲

元壬子貢士仲㑹仲和仲固仲稼女適劉直上郭應

植宋怡夀庶子文翁後䂬溪陳氏登乙丑第孫男女

三人仲元等與後夫人奉徳逺之匶合塟于瀨溪黄

氏莆著姓唐御史滔之後世有異材徳逺曽大父衮

SKchar舉進士大父必彰業儒積善父汝守以累舉㤙奉