Page:Sibu Congkan1336-劉克莊-後村先生大全集-48-48.djvu/132

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


每奏動數千言懇切至到異乎以文字發身者屡乞

納禄御筆覧卿來奏求退甚勇詞垣經幄方資文儒

輔情甚真難奪雅志特除寳章閣學士知建寕府賜

玉柄寳箑御製五言詩書其上侑以金幣香茗異禮

也師相賦詩贈行從官飲别道山堂公御製詩韻以

送人比之二疏歸里之眀年遂致其事進煥章閣學

士今上即位之四年慨念先朝遺老特陞龍圖閣學

士仍舊致仕結裹全人君相實賜之也公前後四立

朝惟景定及二年端平一年有半餘僅數月游相最

篤舊不能乆其留鄭相最憐才竟不合而去退之所