Page:Sibu Congkan1336-劉克莊-後村先生大全集-48-48.djvu/136

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


公以後村扁所居之堂以樗庵扁徐潭精舍其年十

二月十九日諸孤奉柩塟於徐潭之原公自卜也遺

奏上君相嗟悼贈銀青光禄大夫賜諡将頒强甫以

書來曰先公易名子所請也銘不可以它屬天錫衰

病荒落何敢辱我先生昔皇甫湜銘昌黎之墓曰死

能令我躬不隨世磨滅者惟子噫斯言過矣退之豈

以皇甫湜不磨滅耶令諸老凋零及門之士尚不少

竟使湜以銘公也夫烏虖銘曰

 北亭三世雪錦機有虹連卷飲墨池吐為金鳯尤

 瑰竒清朝有道蹌來儀玉堂之盛青瑣扉𬒳服寳