Page:Sibu Congkan1336-劉克莊-後村先生大全集-48-48.djvu/98

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


公在省八十日草七十制學士大夫爭相傳誦以為

前無古人丁未二月除直寳文閣知漳州時有仲氏

工部之戚公以太夫人年高力辭安晚再相除直龍

圖閣主明道宫戊申元日除宗正少卿公又苦辭除

時余備數編修官袖公手書以白五日依舊職知漳

州公以戍期逺方待命是月又除秘閣修撰福建提

刑欲公便養也公又辭不允九月朔即家建䑓公方

申嚴使事訪疾苦扶善良以哀矜讞獄以孤逺㧞士

甫及遠月丁魏國憂哀慕毁脊三年如一日庚戍十

二月除秘書監公以禫制未終辭辛亥春有旨趣行