Page:Sibu Congkan1342-文天祥-文山先生全集-10-06.djvu/106

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


誠得盡展拓又未知孰後孰前也嗚呼今復見斯人哉曽

祖遇妣陳祖德明妣李父伯道贈宣教𭅺妣陳贈安人元

妃陳先二十六年卒贈安人継趙封安人先三年卒子男

應應應夀俱業進士女四適胡登龍丘公賜王毓竒

一尚㓜應午力斈克肖𭣣拾公遺稿(⿱艹石)干卷曰東巖集蔵

于家将以是年十月巳未奉治命以塟趙安人附殯應

千里貽書俾某状行姑序其本末以俟立言之君子謹状

  墓誌銘

   知韶州刘容齋墓誌銘

咸淳四年四月十二日容齋先生刘公元剛卒于家年八