Page:Sibu Congkan1342-文天祥-文山先生全集-10-06.djvu/140

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


而能詩考諱大經桂山謝公題其所居曰溪雲小𨼆里人

因稱爲溪雲先生溪雲性嚴介家人嗃嗃然好客車轍滿

門溪荘天分寛平春和玉温撰杖屦侍琴瑟書冊左右色

飬無違族居千指融融怡怡無一間言少㳺郷校文聲籍

嘉定丙子待試成均繼以詞賦爲郡諸生第一士論翕

然中年幹蠱用譽晚謝塲屋益雅淡謙謹䟽戚一致未甞

言人過失其尊尊親親賢賢老老㓜㓜無不得其𭭕故郷

里逺近一以吉德厚善歸之而徐爲德門矣淳祐壬子

末疾越五年殁實寳祐丙辰十二月三日也享年六十有

七妃熊氏豐城著姓既歸奉尊章相夫子主饋治家延師