Page:Sibu Congkan1354-王若虛-滹南遺老集-6-2.djvu/94

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


 如左氏之説荘公之生盖易矣夫人特以怪異而惡

 之耳遷反謂之難而又謂叚生易何邪此雖無係于

 利害亦可以𤼵一笑也

左傳記石碏之言云陳桓公方有寵于王劉子玄謂陳

 侯尚存未當稱謚當矣如魯世家云公子揮欲為隐

 公殺桓公隐公不從揮反譛隠公于桓公曰隐公欲

遂立去子子其圖之請為子殺隐公其病猶左氏也

春秋荘公七年夏四月辛夘夜中星隕如雨夫如雨云