Page:Sibu Congkan1364-元好問-遺山先生文集-12-06.djvu/94

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


遺山先生文集卷第二十

 碑銘表誌碣

    順安縣令趙公墓碑

公諱雄飛字真卿姓趙氏世爲博之髙唐人曽大

父某大父極皆潜徳不耀郷里以善人稱之父忠

信資禀通悟喜接近儒士及公生愛其風骨有起

家之望正隆末㓂盗蠭起公方在襁褓舉家藏匿

林莾間懼爲盗所迹祝兒勿啼啼則累我竟以不

啼免難宗黨異焉童丱入學記誦出佗兒上稍從

郷先生受賦業未三十四赴殿廷擢承安二年乙科