Page:Sibu Congkan1368-元好問-遺山先生文集-12-10.djvu/129

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


宋封祀壇合祀五方帝及九宫貴人壇壇南有碑

碑隂載献官姓名駙馬都尉二人攝司徒司空𠑽

黒帝青帝献官九宫貴神合祀官右諫議大夫种

放其餘知名如魏庠軰又三四人近城有真宗御

製御書并篆登太山謝天書述二聖功徳銘碑石

堅整(⿱艹石)三山幈風然道右有宋封禪朝覲壇壇亦

有頌壇西南四五里所有蒿里山山坡陀地中如

大冡墓石壇在其上宋禪社首碑在山下祠中宋

大中祥符元年十月二十七日封太山碑刻皆

王欽(⿱艹石)陳堯叟錢惟演楊億譔述然字畫多剥落