Page:Sibu Congkan1368-元好問-遺山先生文集-12-10.djvu/45

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


尔所敬非吾之所謂敬尔所惧非吾之所當惧彼

将蕩然無所畏忌血囊仰射又何難焉使梁公而

在吾知前日江淮之舉有不暇施于今日者矣故

併及之使人知侯之意有在


遺山先生文集卷第三十二