Page:Sibu Congkan1368-元好問-遺山先生文集-12-10.djvu/47

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


耕曝背而耘十人之勞不能給一人之食水旱霜

雹螟蝗蟊蠈凡害于稼者不論也用兵以來調度

百出常賦所輸皆創夷之民終𡻕勤動不得以養

其父母妻子而以之佐軍興者兵則恃農而戰農

則恃戰而耕朝廷旰食宵衣惟榖之恤勸農冠盖

相望于道廪人之制非不具俻而有司或不能奉

承精粗之不齊陳腐之不知度量之不同薄領之不

一𭣣貯之不謹啓閉之不時訶禁之不嚴檢察之不

恒冐濫之不䆒請託之不絶一𨻶所開百姦乗之

百家之所歛不足以給雀鼠之所耗一邑之所入不