Page:Sibu Congkan1386-王惲-秋澗先生大全文集-24-12.djvu/101

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


聖恩如此由是𮗜瘡疾頗回然扵夢寐間每為厲鬼𠩄

慿𥨸謂生死是苦樂我心既㝎何從不可八月二日

従其醫針者𮗜心舒意暢神志帖然視天地之氣

月白風清霜露溶溶萬物各淂其𠩄而吾之清氣其

静者混然同扵表裏方就𥨊(“爿”換為“丬”)而厲鬼又見扵夢且曰

卋間多少難了難行之事相惱百端向之治功皆不

復見而疼痛比前尤加夢中恍愡而𮗜坐而思之非

厲也以我𠩄見不㝎淂乗其便耳若吾身𫉬安即与

天地萬物混融同一和氣彼厲SKchar安能凂我㢤且天

下之事不可不辨扵早人之生死不可不識扵先我

旣能悟此白日黒夜自有㝎数彼厲SKchar何預因記其

夢以俟知者詳焉時大徳二年八月五日也■卷終