Page:Sibu Congkan1386-王惲-秋澗先生大全文集-24-12.djvu/116

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


在吾夫子則不然特又明夫周所尚之之義也盖孔

子帝者之師禮王者之後以天子燕衣爲之御周大

夫士私朝朝玄端夕深衣孔子以時則周人也以臣

則魯司㓂也以後則啇之孫子也其道則堯舜禹湯

文武周公其法則禮樂刑政而後王報功報德有罔

極焉者曰公曰矦曰師曰玉曰帝可也宜乎用三代

服色而兼備於一躬也尢昭昭矣又有曰方而心者

當乎膺曲而領者施於朱襮之上何也此盖漢猶有

𬒳之者故朱勃衣方領能矩歩乃學者之服也其象

則圎上而方下蓋取諸乹坤迨晉隋唐以来天子有

事乎郊祀冠通天冠束白假帶方心曲領猶存乎前

代之制耳其十哲服色大同而章有降殺之異下至