Page:Sibu Congkan1386-王惲-秋澗先生大全文集-24-12.djvu/127

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


君父以幸為利取便巳故是又義之不敢與也客曰

然則子之志嚮果云何而可哉傳不云乎士有二道

出處為大進退無常惟義所在又曰可乆可速其行

其止盖平日所素學不容以彼而易此今吾子堅欲

推挽抶之使前是茫洋徑渉𧼈入於無涯之淵設若

有為徒勞勉旃至扵出處之道論之誠君子之不然

此吾之所以不果執宣父之鞭也故為可為於可為

之時則從而寕為不可為於不可為之時其咎即徴

杲其可之與㑹客何勞於𭄿懲吾年雖耄目顧矍鑠

尚或堪於一行客唯而退於是筆之以自銘

    謗解

予作謗解夢人以壞木寓蠧見示意者謗由我興非