Page:Sibu Congkan1386-王惲-秋澗先生大全文集-24-12.djvu/14

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


一瓦一石俾保之勿壞旣而先生下丗壬辰冬予復

滏陽所謂芹亭者巍然如翬飛翼跂宛浮波面荷

香藻影曉風凉露士子游息徜徉其上沾濡芬霏歌

詠思樂殆有登瀛之快已而翰属曹生因求書其事

楊公疇昔之言不覺蹶然於中雖罔及施勞使來者

是心不匱寔先生有以錫之我其可不念哉先生名

威字震亨承安人姿剛直有文章議論少甞以蕃兵

為儒将有功西夏建元𥘉年中書甞召為詳定官巳

而言事以星變勸大臣宜解機務以避賢路不然且

有大咎不聴遂拂衣南歸教授郷里壽八十終于家

至元五年襄陽破吕文煥出降五月北覲過磁先

生贈之詩云連隂六十日平地一尺水今朝與明日