Page:Sibu Congkan1386-王惲-秋澗先生大全文集-24-12.djvu/33

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


義齋先生𥙷註小學書藏之家塾未甞示人治命其

子承宗曰當携謁秋澗翰學庶明吾志先生旣没郷

邑士人楊飛卿将板行焉承宗致遺命懇求序引僕

向游䆠趙北與先生夤縁𥝠覿欵洽則未也用是追

念疇昔敢攄臆見昔晦庵朱文公旣集注四書俾大

學之道體用本末昭然𩔰著復慮童䝉之士弗知趍

向次第不能入徳義之門造治平之域復述此書俾

為師者知所以教弟子知所以學雖曰小學其文辭

雜出於聖經賢傳百家之書言微行懿顧老師𪧐儒

䆒竟踐履有終身不能盡者近年科舉不行士趨實

學曰師弟子云者專務講明収功致效舊有標注未

極詳備今先生之注䆒其淵源辭㫖之奥與夫品節