Page:Sibu Congkan1386-王惲-秋澗先生大全文集-24-12.djvu/4

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


操履得其端倪以之㝷繹𨼆𧷤奥妙之㫖則思過半

矣大徳二年冬十月八日謹序

    緫管范君和林逺行圖詩序

燕趙自昔多豪邁慷慨之士雖時移俗易不復於古

而海山沉雄通貫斗極鍾靈孕秀間亦見其人焉和

林迺■國家興王地有峻嶺曰抗海荅班大川曰也

可莫瀾表帶盤礴據上游而建瓴中夏控右臂而扼

西域盤盤欎欎為朔𡈽一都㑹然去京師數千里地

連廣漠氣粛玄SKchar中土人聞話彼間風景毛髮森豎

巳不勝其凛然矣况行役於其間哉至元丙戌

詔■皇孫𣈆王於其地建藩開府鎮護諸部燕人范

君徽卿早以湯液供奉徽卿為人讀書尚義以功名