Page:Sibu Congkan1386-王惲-秋澗先生大全文集-24-12.djvu/71

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


𠯁為暴殄之戒且廣訓儉之遺意云

    魃妖

余行陽榖道中農人有以魃言者余告之曰周宣王

詩云旱魃為虐是魃非今見從古有之此盖旱妖之

氣感人変𠩄娠而成耳神異經云魃生南方SKchar體長

二三尺目在頂上走行如風見之䖏赤地千里執而

杸之溷中即死旱氣乃消又云魃字從鬼鬼魅之物

所生非唯南方也且古者娠婦不使食邪味聴滛聲

覩𢙣色恐逐𠩄感而化余故曰変元娠而成妖耳

     哀辝後

衞自壬子𡻕迄今邑中子弟不三十而夭者凡八人

   季武王範   輩皆雋秀有望翩翩而佳