Page:Sibu Congkan1386-王惲-秋澗先生大全文集-24-12.djvu/86

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


墓間交乆殁者與之宴逰談𥬇如西溪賛拜殿授

王中丞需𮪍而作且知其彼死時又不省在寤𥧌中

尔覺意甚𢙣之因自觧曰此無他乃一身隂陽消長

之漸也毉家有云男子四十隂氣自半况行近八八之數

乎雖然氣有盛衰人不能皆然若有餘尤當惜養不

至耗竭可也陽為舒為暢隂為惨為悽𢡖多而舒少

故神才交而魄為之勝矣調此二者柰何有絶嗜

少思慮檢行已安傃分息形神而植定力旦則

坐進夕則以夢相驗一或有差立為除治其病庶少

瘳矣昔夫子向衰稱不復見周公扵夢只是老克自

持不願乎其外之意也若不量力不安分凢百营為

返勝扵昔将見有不任我劳従中躍出辝而去之者