Page:Sibu Congkan1388-王惲-秋澗先生大全文集-24-14.djvu/63

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


 嬰鱗上諌  屢皂其囊  精誠耿耿

 洞逹

 帝傍   以虎喻猛  奬其忠良

 游刃恢恢  槃錯莫當  外臺雄峻

 搏擊翺翔  羣狐闖穴 一鶚撗霜

 風動百城  孰爲𭧂強  遂叅大政

 庸極寵章  豈曰子能  先代之光

 追報無及  有事顯揚  豐碑掲嶪

 勒銘煌煌  惟孝移忠  惟忠孝彰

 孝継忠傳  大渢泱泱  子孫訓之

 昭示不忘