Page:Sibu Congkan1399-戴表元-剡源戴先生文集-6-1.djvu/87

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


舊規皆君用之賜也因書以爲記

  溧水州中正堂記

中山溧水之望也溧水自爲縣時官治嘗面之以臨民出政

其氣𫝑清嚴秀重與人情相稱愜縣志以爲賢宰史侯彌鞏

之所䂓搆有正堂琴堂蘭堂諸目相去八九十年仍之以兵

革棟宇毀廢縣亦升改爲州乃稍别築聴事退食之居而倥

偬乆不能備大徳六年秋九月知州汝南郭侯敬始撙浮費

乘餘力創後堂四十楹然後㑹寮有容休勞有次展逺有眺

思深有憇且復置元幕于賔營左挺公廪于吏舎右戒石之

𨻶䕃之古槐門臺之表飛以麗譙至于秦淮一河油油洋洋

與山趨迎絶爲州境佳處則新亭俯焉耋倪士庶來㳺來觀

驚嗟嘆惜誇未嘗有侯因民之樂既率長佐舉酒樂之總衆