Page:Sibu Congkan1406-趙孟頫-松雪齋文集-3-2.djvu/165

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


帝左右王城之西巍巍髙墳樹之松柏欝然如雲盛徳之

源澤流子孫凡百有位視此𠜇文

   程氏先塋之碑

至元二十四年孟頫自布衣𫎇

恩擢兵部郎中時貟外郎程君天錫實為同僚以故知之

為詳君天姿樂易未嘗見愠色家既饒財好士而能施視

人之急難若巳䖏之有求者輒與無𠩄靳其居官不避事

與之處愈乆而無怨古之𠩄謂豈弟者君其近之孟頫自

兵部遷直集賢君陞郎中孟頫既外𥙷君乃間居不𣸪求

仕進倘徉閭里間自樂而已元貞元年孟頫𫎇

㤙召至都下見君顔貌如渥丹視在兵曹時不加老然後

益知其𠩄養者為不淺淺也一日謂孟頫曰禹圭家世居