Page:Sibu Congkan1407-趙孟頫-松雪齋文集-3-3.djvu/116

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


 樂府

   浪淘沙

今古㡬齊州華屋山丘杖䉫徐歩立芳洲無主桃花開又

落空使人愁 波上徃来舟萬事悠悠春風曽見昔人㳺

只有石橋橋下水依舊東流

   太常引

水風吹樹晚蕭蕭散𩬊醉吹簫塵事苦如毛要洗耳時聴

舜韶 舊逰何䖏瓊山銀海宫殿欝岧嶤誰與共㳺敖尚

記得仙人子喬

   南郷子

雲擁髻鬟愁好在張家燕子樓稀翠踈紅春欲透温柔多

少閑情不自由 歌罷錦纒頭山下晴波左右流曲裏呉