Page:Sibu Congkan1407-趙孟頫-松雪齋文集-3-3.djvu/26

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


豫適沈光謙孟遇適施誼孟過孟既未嫁而夭孫男廿四

人孫女廿人曽孫男二人曽孫女一人府君SKchar之年塟湖

州烏程縣澄静郷聶村越十一年墓毁于盗至元庚辰

⺊城南車盖山之原徙塟焉府君玉立長身眉目踈秀𬓛

度洒落不蔵怒蓄怨性好學躬布衣韋帶之行才任治劇

而為政務豈弟𠩄至皆有恵愛仕二十年先世園田乃更

加損先友禮部侍郎東平劉公震孫誄之曰府君扵時為

循吏扵朝為名卿扵國為信𢈲公族世以為知言府君𣳚

十二年而宋歸于元又十一年當至元廿四年孟頫䝉

恩召至

闕下擢兵部郎中入直集賢出佐濟南府數年之間驅馳

南北故扵府君之行事夲末不遑有𠩄紀載元貞元年