Page:Sibu Congkan1407-趙孟頫-松雪齋文集-3-3.djvu/60

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


大侵濮君眀之捐 --捐米千餘石以食餓者全活無數府上其

事遂以應格豋仕版焉君諱鑑字眀之世居嘉興崇徳之

語溪即春秋𠩄謂禦児也曽祖考諱敏祖考諱世昌宋承

信郎𦒱諱振宋承莭郎兩浙東路兵馬副都監婺州駐劄

君性眀達而䖏巳以謙待士以禮郷鄰有爭常合和之為

義塾以㳤學徒為井幹以便行汲為津梁以濟不通為槥

櫝以給死䘮其樂為善盖天性然也初調富陽稅務官継

授将仕郎淮安路屯田打捕同提舉皇慶壬子春治檄歸

家上冡SKchar祖塋之西大樹謂菴僧曰我死可化扵此衆訝

其語不祥皆愕眙相視是夏𣸪還官次連日樂飲瘍發扵

項初以其小而忽之樂飲如故属方隆暑疾日以劇遂不

可為其SKchar六月二十有八日也得年五十有一䘮之歸官