Page:Sibu Congkan1417-袁桷-淸容居士集-16-07.djvu/149

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


逺祖挈國以讓晚交兵間既夀且康至于

番君墜緒㠯興維用之嗇報必以厚自吾

少時聞為是州一不承意則交喙争誚而

吾父子吟詠佔畢呐呐謙讓不能出諸口

至論成敗衰盛嘗掩卷三歎以自警厲而

今也二老人康强起居佐理内外冠帶童

丱咸立左右其迨乎逺祖之意願築堂以

奉而名曰晚香其何如衆曰唯唯未幾來

京師屡屬予以記予以謂大夫士之養莫

侈扵羊犬豕而世之希年逺引者至以金