Page:Sibu Congkan1417-袁桷-淸容居士集-16-07.djvu/28

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


抗扁之曰白石書院蔡公之於文肅皆文

公之門人從劉君者悉稱為白石先生天

運合一白石之子安輯其齋廡曰先君之

承先師曷敢墜替誦聲屨武益廣其舊後

為湖廣儒學副提舉以殁有子曰光𣸪慨

然曰大父師友之傳不可以不垂乆逺文

公祠遍江南祠文公則文肅道得以尊久

遂買田築宫中為禮殿書院之制悉𬾨殿

北立文公祠以文肅侑食後立大父祠繇

是傳授之㫖益信所𨽻有司上其事于中