Page:Sibu Congkan1418-袁桷-淸容居士集-16-08.djvu/67

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


使果賢邪雖弗貴焉可也張氏之先墓隤

於河族厄于逃今其孫若曾咸曰别為始

者猶邇也至東昌而復别何敢忘之太和

之季叔恭敬父則曰為譜辨宗百世猶今

也且昔之不幸吾猶慊恧焉噫敬父之心

思而深肅肅然念其先敏儒以自持其興

也於是乎在敬父今為宗正府左右司都

大徳丁未作亭于東昌之墓旁表曰宗

會翰林學士廣平程公為之記太子文學

魏郡元君復初系之以詩而俾余為譜史