Page:Sibu Congkan1420-袁桷-淸容居士集-16-10.djvu/118

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


家繇開慶初辭簡池寓南康墳墓井邑生

别踰五十年貧不能忘禄齷齪州縣弗得

以文墨顯吾何為哉其治婺源益自振剔

絶蔓探疑明以近民而盜跡不敢入境至

治二年見其神益清貌益癯舉酒屢酌却

雋永猶喜議當世事桷與翰林直學士曹

君元用子貞共署薦為湖廣提舉儒學思

以佚其老集賢直學士鄧君文原善之亦

曰是舉誠不忝吾為江東分部使者嘗舉

其政事文學矣十一月授承直郎饒州路