Page:Sibu Congkan1420-袁桷-淸容居士集-16-10.djvu/127

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


昭信軍節度使衛忠獻王諱彌逺為祖妣

潘氏齊魯國夫人觀文殿學士正奉大夫

奉化郡公諱宇之為考妣趙氏高平郡主

君幼成合矩度進退持奉侍立占對識者

知真王孫筆墨書史椘椘自將皆有法郡

公目送深念之稍長鉛采自陶冩蒼松㫁

崖昂然有遺世意宫商敷宣綵鸞詠而鳯

幽鳴也退静韜匿𡨋會于千載之上察其

念良是矣郡公職二品君當以京官入仕

生晚禄弗及至治三年秋八月得上氣疾