Page:Sibu Congkan1420-袁桷-淸容居士集-16-10.djvu/138

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


所為樂府稡刻以傳曽祖昻霄金大安元

年進士官正議大夫同知静難軍節度使

兼邠州觀察使祖元泰 元授從仕郎同

知解州事父天祐汀州路經厯贈奉議大

夫真㝎路趙州知州驍騎尉元氏縣子景

文由臨安主簿辟江浙行省掾敏脩善吏

事其進將未艾孫二公琇公琰孫女五乃

為銘曰

吏詬于儒以儒為拘儒以病吏其刻莫渝

㩀會綂宗孰承其傳温温范侯趾媺紹先