Page:Sibu Congkan1420-袁桷-淸容居士集-16-10.djvu/147

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


謚正獻天下稱為絜齋先生桷七世祖諱

㲄試開封以中書守當官遷祥符縣丞生

曽孫為少傅同知樞宻院事諱韶贈太師

越國公受學正獻公於宗譜為族子相踵

登淳熙進士第同入秘書省為史官先後

為侍從縉紳榮之正獻生子四人俱至名

卿尚書東宫官而第三子冣清顯嘉㝎七

年進士第一再世國子祭酒仕至兵部尚

書給事中實録史院修撰諱甫贈少傅謚

正肅天下稱為蒙齋先生正肅次子諱徯