Page:Sibu Congkan1420-袁桷-淸容居士集-16-10.djvu/151

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


   真㝎安敬仲墓表

嗚呼金蹂宋踰南兩帝並立廢道德性命

之說以辯愽長雄為詞章發揚稱述率皆

誕漫叢雜理偏而氣豪南北崇尚幾何所

分别當是時伊洛之學傳南劒至乾道淳

熙士知尊其說闡明之朱文公統宗㩀會

纎鉅畢備正學始崇又未幾偽學造謗咸

諱其説以售仕于時金將亡各流離自保

烏覩所謂經說哉有明其説者獨江漢趙

氏私相筆録尊聞傳信稍自異流俗