Page:Sibu Congkan1420-袁桷-淸容居士集-16-10.djvu/155

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


不幸矣有遺文若干卷既𦵏之十三年門

人蘇天爵述其事狀踵門曰黙齋先生天

爵從學寔有年先生之德之行願表于墓

原使有考桷作而言曰真文忠公德秀與

朱文公同里生不及事焉文公之學真實

紹之侑食于廟于祠無異辭集賢劉公生

愈後闡揚合一劉公功與真公並安君不

得見劉公而道寔有傳盛矣哉舂陵之學

四方為有準矣某年某月某日具官袁桷