Page:Sibu Congkan1420-袁桷-淸容居士集-16-10.djvu/158

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


獄贈少師諱彌正為曽祖紹興監酒贈朝

奉大夫諱實之為祖朝請大夫通判處州

諱顯卿為父將𦵏謹書納諸壙

   張府君墓田記

平章留守亞安公介其掾韓叔亨致命於

袁桷曰吾外大父張府君世燕大姓貞祐

來兵革相尋獨府君逃難脫死每言避兵

本末輒吁歎涕泗且曰吾譜諜亡缺使果

得仕吾安能為祖父榮顯耶繇是益治生

自裕強之仕弗願也至元十五年三月某