Page:Sibu Congkan1420-袁桷-淸容居士集-16-10.djvu/160

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


懼其塋域之蕪没詔于曽𤣥將有以謹諸

為我記之桷聞諸春秋㑹盟稱辭甥舅之

國雖數十世猶徼福於先君敦叙之義盖

可考也掩骼埋胔先王之令典留守公之

用心合於禮者之為也凱風寒泉藹然見

於悽愴情之至也然則凡為子孫者寧不

守其家訓也哉府君諱祥字瑞之壻梁公

諱某外孫長即榮禄大夫平章政事大都

留守領少府監行工部事佩金虎符武衛

親軍都指揮使兼大都屯田事次某承務