Page:Sibu Congkan1420-袁桷-淸容居士集-16-10.djvu/163

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


纓清朝吾老於斯土蓺于田漁于河㴠煦

濡嚌食安閟華没齒誠樂也仕何慕焉茂

實泣受其言而書之敢以為邙山之塋誌

請桷曰噫夫邙山古之幽宅也穹隆袤廣

可以數度自秦漢而降錮其封崇極于夸

貴俠侈之士不知其幾後今變更高者為

雲煙下者為水泉而慎終送死日相尋於

此山愈完而愈新者何也夫貴以日計德

以世計德足而貴不至者命也恃貴而忘

德貴將耻之今君秀官于朝將貴矣念先