Page:Sibu Congkan1420-袁桷-淸容居士集-16-10.djvu/169

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


嗚呼SKchar孫大父為郎時先子樂清尹始試

吏部静秀専恪鄞史氏號相家刑部再世

國子生執禮秉度不以官簿矜許先夫人

侍永陽王族屬崇近莫敢議昏對永陽尊

刑部愛樂清遂以歸乃受封令人而始嬪

焉夫人姓趙氏諱孟柔曽祖師意追爵於

吳謚宣獻祖希邐掌宗正食于㑹稽夫人

沖黙謹視聴儀範不出屏閤相先子以和

撫子若女無二意距先子𦵏始一紀夫人

以殁殁時年五十有四嗚呼養不能盡哀