Page:Sibu Congkan1420-袁桷-淸容居士集-16-10.djvu/174

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


植婦道允頼數稱夫人之賢過時而彌哀

扵是有泰實來致湘陰之命銘曰

有崇義閭維周之敷展世秉文耳受口濡

執彼閫儀來彛來祗宗承其和家安其慈

誦聲在户嘉醑在廡叶于夫君婉徳以輔

雙桐高岡附蕚煌煌擢榮舒英糓旦用光

冽彼寒泉聿環墓田昭銘新宫實曼厥延

   方夫人墓誌銘

湖廣儒學副提舉上饒劉君安徳恭甫之

夫人方氏大徳庚子五月己未卒卜祔先