Page:Sibu Congkan1420-袁桷-淸容居士集-16-10.djvu/179

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


北行斷髮仰誓呼曰兒不獲見父寧即死

行泣道中呼其父姓名道繇真㝎日𭈹訴

宛轉事益著里人憫之問所掠主無異辤

卒義以歸父子復居武强稍長學書筭入

鄉校試吏為縣從事時録事王君崇攝武

强審盧氏子孝感且吏䏻廼曰吾女舎盧

氏易取配遂以歸生子四曰文曰仁叔曰

廷信季曰徳廷信生始三年不幸盧君卒

夫人撫其四子力治桑枲甘苦淡垣屋庳

狭内外整截有限程SKchar訓導過者無敢譁