Page:Sibu Congkan1420-袁桷-淸容居士集-16-10.djvu/188

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


桷往銘鹽使君矣今御史復請銘夫人諛

溢辤事史官所大戒婦人事不出閫户以

孝養為飭躬本考其姑嫜之言是宜書銘

有言閒閒有儀珊珊視其寒温靡覿愠顔

從姑𤣥宅弗愧以懌繄爾後人以永作則

   韓夫人墓誌銘

中原韓有二族居㑹稽者為安陽居廣信

者為潁川龍圗閣學士無咎公師表一世

其子仲止克紹家學搢紳號二韓父子而