Page:Sibu Congkan1420-袁桷-淸容居士集-16-10.djvu/195

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


後廼曰儒釋二教分别有異在治人治心

治人在五常治心在四大修五常治人之

本修四大亂心之本道微世衰誠得一人

焉不可得涕淚交下謂桷曰禄損則福益

盍慎諸布衣鐡裓終日尸坐語徹機迅奔

電絶壑不可制伏稍歛戢則瞬息在几席

禪人仰之四方士尤宗之精於詩故宋名

士喜之然不肯表襮舊築居扵越之雲頂

將終願解㝎水以歸且命無建塔無火化

以任其壊其徒不忍卒埋是山以至元十