Page:Sibu Congkan1420-袁桷-淸容居士集-16-10.djvu/208

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


植者矣而師亦四傳守規蹈矩僅一二數

兩家相視岌乎可懼桷繇翰苑歸登塔亭

謂塔主子鎮曰往事將湮沒師之行業不

可不紀其徒曰是在太史師以至元十七

年某月某日入寂僧臘六十一度弟子二

十有人有詩集若干卷大澤大雅相繼

主是寺凢四十年規約散弛今有子堂子

鎰子鎮子金子真猶能知師遺事下是不

復解其寜有不哀也夫銘曰

維大雄氏内寂外脩不偏一能用彰以周