Page:Sibu Congkan1420-袁桷-淸容居士集-16-10.djvu/215

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


賢之意將終無以自表齊賢扵書無所不

讀悉資以為是書者其道然也道散於九

流百家同歸而殊塗唯老子㝡近然則易

老誠相表裏邪嗚呼齊賢之志予深知之

矣齊賢著書曰易圗筮通變義老子本義

莊子旨義所為詩文二十卷和陶詩三卷

齊賢名思齊家世臨川人幼棄家居烏石

觀晚講授廣信山中暨終也復歸烏石治

其窆而先表焉表曰空山雷道士之墓卒

時年七十有二番昜吴成季廣信弟子也