Page:Sibu Congkan1420-袁桷-淸容居士集-16-10.djvu/22

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


桷嘗謂士患不得名巖居谷隱一時推可

多任俠尚輕重若先生者休然養名平進

安時鄉閭化之郡縣企之孫曽承之殁有

餘德古所謂鄉先生者陳氏之門見之矣

是宜為銘銘曰

日劬其躬以濬其逢不逢樂天脩齡以終

帶湖之徒来㑹幽宫彼冽者泉樹之青松

而子而孫慎其延𢎞式昭墓門百祀弗窮

   陳士直墓誌銘

咸淳三年浙西提㸃刑獄戸部陳公卒大