Page:Sibu Congkan1420-袁桷-淸容居士集-16-10.djvu/221

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


重其名教若是者寜不𬾨矣夫開府弟子

之㝡長者曰徐君余官翰林十有六年未

始識之延祐四年開府年七十始来上夀

閉户不復出户限邂逅于庭中若相避然

者集賢大學士李公某傳 詔醮崇真宮

益避跡隠奥中集賢語開府曰聞高第在

是願接顔色可乎强之見揖以退復辤其

師曰弟子歸山中不来矣願師自重至治

元年専价走京師作訣别語衆咸疑焉未

幾訃至灤陽以夏五月癸巳化于仙源宫